Coaching-palvelut ja työpajat

Coaching yhdelle tai ryhmälle

Coaching-prosessi tukee kehittymis- tai muutosmatkaa työelämän erilaisissa tilanteissa. Saat tukea esimerkiksi uuden työroolin haltuunottoon, toiminnan kehittämiseen tai johtamistyöhön.

Esimerkki yksilöcoaching-prosessista:

 • Aloitus- ja loppukeskustelut, joissa coachattavan ja coachin lisäksi mukana esihenkilö tai muu tilaajan edustaja.
 • Esim. 5-8 coaching-keskustelua (á 1,5 h) yhdessä sovitulla aikataululla.
 • Välitehtäviä.
 • Mahdollisuus WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysin käsittelyyn osana prosessia.

Esimerkki ryhmäcoaching-prosessista (3-10 hengelle) sisältää:

 • Suunnittelu- ja loppukeskustelut tilaajan edustajan kanssa. 
 • Coachin ennakkokeskustelu jokaisen osallistujan kanssa.
 • Esim. 3-6 ryhmäcoaching-tapaamista (á 2,5-3 h) yhdessä sovitulla aikataululla.
 • Ennakko- ja välitehtävät.
 • Mahdollisuus WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysien käsittelyyn osana prosessia.

Tapaamiset järjestetään etäyhteyksin tai läsnä asiakkaan tiloissa.

Tule coaching-ryhmään

Kaipaatko tukea itsesi tai muiden johtamiseen? Mietityttävätkö esimerkiksi esihenkilötyön, itsensä johtamisen ja ajanhallinnan tai projektien vetämisen haasteet? Haluatko sparrata yhdessä muiden kanssa?

Coaching-ryhmissä saat coachausta sekä ryhmässä että kahden kesken. Halutessasi voit syventää itsetuntemustasi myös WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysin avulla. 

Tapaamiset järjestetään Zoomissa ja ryhmät ovat avoimia eri organisaatioiden osallistujille. Keskustelut käydään luottamuksellisesti.

Ryhmäcoachaus on innostava ja omia tavoitteita tukeva ammatillisen kehittymisen vaihtoehto perinteisemmille koulutuksille. Vertaistuki ja yhteiset oivallukset rikastavat kokemusta. Ryhmässä pääset myös coachaamaan muita, joten kehität samalla valmentavan työotteen taitojasi.

Pieni ryhmäkoko (max 4 hlö/ryhmä) mahdollistaa kaikkien aktiivisen osallistumisen. 

Ryhmiä käynnistyy ympäri vuoden. Tutustu ohjelmaan ja ryhmävaihtoehtoihin ja ilmoittaudu mukaan!

Tiimicoaching ja työpajat 

Tiimissä työskentely on antoisaa, tuloksellista ja toisinaan haastavaakin.

Tiimicoaching-prosessissa tiimiä coachataan kohti yhdessä määriteltyä yhteistä tavoitetta. Prosessissa voi olla esimerkiksi 3-6 puolen päivän tapaamista. Suunnittelemme toteutuksen yhdessä teidän tarpeeseenne vastaavaksi.

Toisinaan teematyöpaja tai osallistavat työpajat vastaavat tarpeeseen parhaiten. Esimerkkejä työpajoista:

 • Vahvistetaan luottamusta. Luottamus on tiimin toimivuuden kannalta tärkeää. Yksi konkreettinen keino vahvistaa luottamusta on tutustua tiimiläisten kesken paremmin. Tässä työpajassa pohditaan luontaisia toimintatapoja, erilaisuutta ja vahvuuksia. Mahdollisuus WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyyseihin.
 • Pelisäännöt pakettiin. Hyvinvoivassa ja tuloksekkaassa tiimissä keskustellaan ja sovitaan esimerkiksi yhteisistä pelisäännöistä. Työskentelyssä hyödynnetään coachingin ja fasilitoinnin menetelmiä. 
 • Tarpeen mukaan. Työpajan tai työpajojen aiheet sovitaan osallistamistarpeenne mukaan ja työskentelytavat suunnitellaan tilanteeseen sopiviksi.

Työpajat järjestetään läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. 

Nämä coaching-prosessit ja työpajat ovat esimerkkejä. Otathan yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä teidän tarpeeseenne vastaava toteutus. Lisätietoa muista palveluista.