Asiakkaiden kokemuksia

"Coaching training -koulutusohjelma toi yrityksemme kaikki esihenkilöt tiiminvetäjistä johtajiin oppimaan, keskustelemaan ja harjoittelemaan yhdessä. Koulutuskielinä olivat englanti ja suomi. 
Koulutuksen parasta antia olivat oppi ja työkalut valmentavaan johtamiseen, osallistujien herättely ajattelemaan johtamista uudella tavalla ja yhteisen keskustelun synnyttäminen. 
Yhteistyö Lauran kanssa oli hedelmällistä ja esihenkilöiltämme tulleet palautteet koulutuksesta olivat pelkästään positiivisia."

Sonja Miettinen, Henkilöstöpäällikkö, Mtech Digital Solutions Oy

"Laura on asenteeltaan ja osaamiseltaan aivan mahtava coach! Suhtauduin ensin (ehkä tyypilliseen suomalaiseen tapaan?) epäileväisesti, että minähän en mitään valmennusta tarvitse eikä ole aikaakaan. Mutta lähdin kuitenkin kokeilemaan, kun löysimme keskustelussa sopivan aihekokonaisuuden, josta tuntui olevan hyötyä sekä henkilökohtaisesti että johtamalleni yritykselle. 

Lauran vetämä prosessi oli työmäärältään yllättävän kevyt mutta fokusoitunut ja aikaansaava. Suosittelen lämpimästi!"

Pasi Ahola, Toimitusjohtaja, Taipuva Consulting Oy

"Haluamme tuottaa korkeaa laatua ammattiylpeydellä ja valmentava johtamistyyli tukee tätä erinomaisesti. Puolen vuoden valmennusohjelmamme koostui koko johto- ja esimiesporukan yhteisistä koulutuksista, harjoittelusta ja osallistujien henkilökohtaisesta coachingista. Vuorovaikutuksellisuus, avoin keskusteluilmapiiri ja harjoitukset ovat hitsanneet meitä kehittymään yhdessä. Laura ohjasi kouluttajana ja coachina meitä hienosti sopivan kokoisin askelin eteenpäin esimiehinä omaksumaan uutta valmentavampaa otetta johtamiseen." 

Sari Raittila, Toimitusjohtaja, R-Sarkon Oy

"Lauralle on ollut helppoa ja vaivatonta puhua. Coachaus-hetket on hyvin rakennettu, olemme aina pysyneet aikataulussa ja päässeet määriteltyihin tavoitteisiin. 

Lauralla on kyky päästä asioihin nopeasti kiinni ja kysyä juuri oikeanlaiset kysymykset. Hän on kannustava ja hänen positiivinen suhtautumisensa tarttuu helposti. Lauralta olen saanut myös keskustelujen päätteeksi materiaalia hyödynnettäväksi, minkä olen kokenut myös erityisen hyödyllisenä." 

Veera Laiterä, yksikönpäällikkö, HSL

"Teimme yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen henkilöstön kehittämispäivän tiimoilta. Laura oli keynote-puhujamme aiheenaan valmentava ja dialoginen vuorovaikutus arjessa.

Laura vakuutti ammattimaisella ja innostavalla otteellaan ja voin lämpimästi suositella häntä yhteistyökumppanina. Osallistujien palautteiden perusteella saimme kehittämispäivästä hyviä eväitä matkalla kohti vuorovaikutteisempaa post-corona-aikaa."

Teija Taskinen, Hallintojohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus

"Laura was able to help me look at things from a different perspective and think outside the box. She did a great job of guiding me through the process of finding relevant question that I should ask myself, as well as finding the answer to these questions. At the end of each session I was able to realize what are the important things to think about and that, most often, you can still find positive aspects to negative things also. Equally important, Laura has helped me find ways to overcome blockers and have a more positive attitude. Thank you, Laura, for your guidance and support!"

Marian Bica, Technical Specialist 

"Valmennuksessa Laura ohjaa keskustelua johdonmukaisesti kohti yhdessä määriteltyä tavoitetta ja keskustelun päätteeksi jäsentää coachattavan irrallaan juoksevat ajatukset selkeäksi kokonaisuudeksi.

Lauran coachattavana on helppo ja turvallinen olla, sillä hän haastaa pohtimaan omaa ammatillista tilannettaan lempeällä ja kohteliaalla otteella. Laurasta huokuu ihmisläheisyys ja aito auttamisen halu.

Suosittelen Lauraa mielelläni business coachiksi muillekin!"

Anne Laitinen, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 

"Coaching on ollut uuden oppimista. Parasta on ollut uusien näkökenttien aukeneminen. Suurin yllätys on ollut omien ajatusten vahvuus, sekä se että minussa itsessä on kaikki vastaukset."

"Lauran vetämä ryhmäcoaching on insipiroivaa ja ajatuksia herättävää. Ryhmän voimalla ajatukset ja tavoitteet kirkastuvat.

Kokemuksena avartava ja oman toiminnan suuntaa kirkastava. Välitehtävät ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi. Yllättävää on ollut huomata omaa toimintaa estäviä ja jarruttavia mietteitä."

Yllätti se miten paljon ajatusten ja ideoiden puhuminen ääneen helpottaa asioiden konkretisoimista."

Etäcoachausryhmän osallistujia

"Coaching-tapaamisissammme Lauran kanssa käsittelimme ajankäyttöä, palautumista ja stressinhallintaa. 

Minulle tehtiin WorkPlace Big Five-analyysi, joka vahvisti minulle luontaisia toimintatapojani. Sen myötä oivalsinkin, miksi osa asioista on minulle stressaavia ja työläitä. 

Sain coachingista työkaluja itselleni ja niitä olen nyt ottanut käyttööni arjessani. Kiitos paljon!" 

Leena Laanterä-Pelkonen, Koulutuspäällikkö

"Sain coachauksesta tukea uuden yritystoiminnan käynnistysvaiheeseen mm. priorisointiin sekä tehtävien ja ajankäytön suunnitteluun.

Coachaus auttoi todella paljon jäsentelemään jatkotyötä ja seuraavia steppejä. Mielestäni yritysten kannattaisi ehdottomasti käyttää tällaisia palveluja nykyistä enemmän, niin turha asioihin jumiutuminen vähenisi.

Lauran kanssa oli superhyödyllistä ja mukavaa tehdä yhdessä töitä ja käydä tätä prosessia läpi."

Maria Simula, Ympäristövastuullisuuskonsultti ja yrittäjä, Into Sustainability

"Olen toiminut tanssialan yrittäjänä 25 vuotta. Coachaus auttoi löytämään alati syntyvien, lukuisten ideoiden joukosta ne oleellisimmat, joiden kanssa lähdemme nyt eteenpäin. Lauran ammattitaito ja ratkaisukeskeisyys yhdistettynä innostavaan läsnäoloon loivat inspiroivan luottamuksen ilmapiirin, jossa oli helppo työskennellä. Selkeä ja johdonmukainen ote auttoi taiteilijan rönsyilevää ajatuksenjuoksua löytämään päämääränsä ja voinkin lämpimästi suositella häntä yhteistyökumppaniksi." 

Sanna Hento, tanssija ja yrittäjä

"Prosessi oli hyvin ohjattu ja hyvillä ja jopa haastavilla kysymyksillä Laura auttoi itseäni miettimään asioita monelta eri kantilta. 

Opin tunnistamaan ja sanoittamaan vahvuuksiani ja sitä kautta sain varmuutta omaan tekemiseeni. Sain myös pohtia konkreettisia askelia kehittämiskohteiden edistämiseksi, joita olikin yllättävän helppoa toteuttaa.

Lauralle oli helppo puhua ja avautua vaikeammistakin asioista."

Sanna, Henkilöstöjohtaja

"Laura oli erinomainen coach. Kysymykset johtivat henkilökohtaisiin löydöksiin ja valaisevien, uusien näkökulmien käsittelyyn.

Keskustelut Lauran kanssa olivat ilo. Hän antoi aina tilaa ajattelulle ja onnistui vetämään yhteen monimutkaiset ajatuskulut, mikä auttoi pysymään asiassa ja saavuttamaan jokaisen session tavoitteet.

Voin lämpimästi suositella häntä jokaiselle, joka kaipaa fokusoitunutta pohdintaa ja coachausta."

Janne, Technical leader

"Lauralla on positiivinen, ystävällinen ja kuunteleva ote coachaukseen.

Hän osaa juuri sopivasti ohjata ja kysyä oikeat kysymykset kohti omia oivalluksia. Hän antaa tilaa pohdiskeluille, mutta pitää sessiossa sovitun fokuksen ja lopuksi vetää yhteen session tärkeimmät asiat. Tunnin sessio kului aina todella nopeasti ja joka kerralla sain evääksi uusia oivalluksia.

Voin lämpimästi suositella Lauraa coachiksi kun mietit työelämän ja urasi pieniä tai suuria haasteita."

Niina Ahola, R&D Manager