Asiakkaiden kokemuksia

"Sain coachauksesta tukea uuden yritystoiminnan käynnistysvaiheeseen mm. priorisointiin sekä tehtävien ja ajankäytön suunnitteluun.

Coachaus auttoi todella paljon jäsentelemään jatkotyötä ja seuraavia steppejä. Mielestäni yritysten kannattaisi ehdottomasti käyttää tällaisia palveluja nykyistä enemmän, niin turha asioihin jumiutuminen vähenisi.

Lauran kanssa oli superhyödyllistä ja mukavaa tehdä yhdessä töitä ja käydä tätä prosessia läpi."

Maria Simula, Ympäristövastuullisuuskonsultti ja yrittäjä, Into Sustainability

"Yksikseen miettimällä omaa toimintaa helposti näkökulmakaan ei vaihdu. Valmennus onkin auttanut minua katsomaan itseäni ja omaa toimintaani eri suunnista.

Se, että Laura on ollut valmentamassa minua uuden työni haltuunotossa, on samalla auttanut myös työelämän ulkopuolella monin tavoin.

Mikä onkaan merkityksellisempää kuin saada palaset loksahtamaan pikkuhiljaa paikalleen niin vapaalla kuin töissäkin."

Sari Raittila, Toimitusjohtaja, R-Sarkon Oy

"Teimme yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen henkilöstön kehittämispäivän tiimoilta. Laura oli keynote-puhujamme aiheenaan valmentava ja dialoginen vuorovaikutus arjessa.

Laura vakuutti ammattimaisella ja innostavalla otteellaan ja voin lämpimästi suositella häntä yhteistyökumppanina. Osallistujien palautteiden perusteella saimme kehittämispäivästä hyviä eväitä matkalla kohti vuorovaikutteisempaa post-corona-aikaa."

Teija Taskinen, Hallintojohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus

"Lauralle on ollut helppoa ja vaivatonta puhua. Coachaus-hetket on hyvin rakennettu, olemme aina pysyneet aikataulussa ja päässeet määriteltyihin tavoitteisiin. 

Lauralla on kyky päästä asioihin nopeasti kiinni ja kysyä juuri oikeanlaiset kysymykset. Hän on kannustava ja hänen positiivinen suhtautumisensa tarttuu helposti. Lauralta olen saanut myös keskustelujen päätteeksi materiaalia hyödynnettäväksi, minkä olen kokenut myös erityisen hyödyllisenä. 

Veera Laiterä, yksikönpäällikkö, HSL

"I didn't realize the importance of a business coaching until I met Laura and had my very first sessions. Laura was able to help me look at things from a different perspective and think outside the box. She did a great job of guiding me through the process of finding relevant question that I should ask myself, as well as finding the answer to these questions. At the end of each session I was able to realize what are the important things to think about and that, most often, you can still find positive aspects to negative things also. Equally important, Laura has helped me find ways to overcome blockers and have a more positive attitude.

Thank you, Laura, for your guidance and support!"

Marian Bica, Technical Specialist 

"Laura on erinomainen kuuntelija ja hän kykenee oleellisten asioiden poimintaan rönsyilevästäkin keskustelusta. Valmennuksessa Laura ohjaa keskustelua johdonmukaisesti kohti yhdessä määriteltyä tavoitetta ja keskustelun päätteeksi jäsentää coachattavan irrallaan juoksevat ajatukset selkeäksi kokonaisuudeksi.

Lauran coachattavana on helppo ja turvallinen olla, sillä hän haastaa pohtimaan omaa ammatillista tilannettaan lempeällä ja kohteliaalla otteella. Laurasta huokuu ihmisläheisyys ja aito auttamisen halu.

Suosittelen Lauraa mielelläni business coachiksi muillekin!"

Anne Laitinen, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

"Lauralla on positiivinen, ystävällinen ja kuunteleva ote coachaukseen.

Hän osaa juuri sopivasti ohjata ja kysyä oikeat kysymykset kohti omia oivalluksia. Hän antaa tilaa pohdiskeluille, mutta pitää sessiossa sovitun fokuksen ja lopuksi vetää yhteen session tärkeimmät asiat. Tunnin sessio kului aina todella nopeasti ja joka kerralla sain evääksi uusia oivalluksia.

Voin lämpimästi suositella Lauraa coachiksi kun mietit työelämän ja urasi pieniä tai suuria haasteita."

Niina Ahola, R&D Manager 

"Laura oli erinomainen coach. Kysymykset johtivat henkilökohtaisiin löydöksiin ja valaisevien, uusien näkökulmien käsittelyyn.

Keskustelut Lauran kanssa olivat ilo. Hän antoi aina tilaa ajattelulle ja onnistui vetämään yhteen monimutkaiset ajatuskulut, mikä auttoi pysymään asiassa ja saavuttamaan jokaisen session tavoitteet.

Voin lämpimästi suositella häntä jokaiselle, joka kaipaa fokusoitunutta pohdintaa ja coachausta."

Janne, Technical Leader

"Coaching-tapaamisissammme Lauran kanssa käsittelimme ajankäyttöä, palautumista ja stressinhallintaa. 

Minulle tehtiin WorkPlace Big Five-analyysi, joka vahvisti minulle luontaisia toimintatapojani. Sen myötä oivalsinkin, miksi osa asioista on minulle stressaavia ja työläitä. 

Sain coachingista työkaluja itselleni ja niitä olen nyt ottanut käyttööni arjessani. Kiitos paljon!" 

Leena Laanterä-Pelkonen, Koulutuspäällikkö

"Lauran valmennus auttoi minua avaamaan uusia näkökulmia oman tekemisen johtamiseen. Lauran helposti lähestyttävä olemus ja kärsivällisyys oli minulle tärkeää valmennuksen onnistumisen kannalta. Olin tilanteessa jossa tulevaisuuden suunnitelmat olivat muuttumassa. Sain valmennuksen avulla uusia keinoja selkiyttää ajatuksia siihen mihin suunnata ammatillista osaamistani."

Jari Honkonen, Business designer

"Olen toiminut tanssialan yrittäjänä 25 vuotta. Coachaus auttoi löytämään alati syntyvien, lukuisten ideoiden joukosta ne oleellisimmat, joiden kanssa lähdemme nyt eteenpäin. Lauran ammattitaito ja ratkaisukeskeisyys yhdistettynä innostavaan läsnäoloon loivat inspiroivan luottamuksen ilmapiirin, jossa oli helppo työskennellä. Selkeä ja johdonmukainen ote auttoi taiteilijan rönsyilevää ajatuksenjuoksua löytämään päämääränsä ja voinkin lämpimästi suositella häntä yhteistyökumppaniksi." 

Sanna Hento, tanssija ja yrittäjä

"Prosessi oli hyvin ohjattu ja hyvillä ja jopa haastavilla kysymyksillä Laura auttoi itseäni miettimään asioita monelta eri kantilta. 

Opin tunnistamaan ja sanoittamaan vahvuuksiani ja sitä kautta sain varmuutta omaan tekemiseeni. Sain myös pohtia konkreettisia askelia kehittämiskohteiden edistämiseksi, joita olikin yllättävän helppoa toteuttaa.

Lauralle oli helppo puhua ja avautua vaikeammistakin asioista."

Sanna, Henkilöstöjohtaja

"Coaching on ollut uuden oppimista. Parasta on ollut uusien näkökenttien aukeneminen. Suurin yllätys on ollut omien ajatusten vahvuus, sekä se että minussa itsessä on kaikki vastaukset."

"Lauran vetämä ryhmäcoaching on insipiroivaa ja ajatuksia herättävää. Ryhmän voimalla ajatukset ja tavoitteet kirkastuvat."

Etäcoachausryhmän osallistujia

"Kokemuksena avartava ja oman toiminnan suuntaa kirkastava. Välitehtävät ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi. Yllättävää on ollut huomata omaa toimintaa estäviä ja jarruttavia mietteitä."

"Yllätti se miten paljon ajatusten ja ideoiden puhuminen ääneen helpottaa asioiden konkretisoimista."

Etäcoachausryhmän osallistujia