Asiakkaiden kokemuksia

"Coaching training -koulutusohjelma toi yrityksemme kaikki esihenkilöt tiiminvetäjistä johtajiin oppimaan, keskustelemaan ja harjoittelemaan yhdessä. Koulutuskielinä olivat englanti ja suomi. 

Koulutuksen parasta antia olivat oppi ja työkalut valmentavaan johtamiseen, osallistujien herättely ajattelemaan johtamista uudella tavalla ja yhteisen keskustelun synnyttäminen. 

Yhteistyö Lauran kanssa oli hedelmällistä ja esihenkilöiltämme tulleet palautteet koulutuksesta olivat pelkästään positiivisia."

Sonja Miettinen, Henkilöstöpäällikkö, Mtech Digital Solutions Oy

"Itsetuntemus on johtamistyössä tärkeää. Toteutimme yhteistyössä Lauran kanssa osastopäälliköiden päivän mittaisen työpajan, jossa hyödynnettiin WorkPlace Big Five -analyysejä. Osallistujat pääsivät käsittelemään omia luontaisia piirteitään ja vahvuuksiaan sekä ihmisten erilaisuutta. 

Päivä oli oivalluttava, hauska ja erittäin hyvin fasilitoitu. Keskustelut ja yhdessätekeminen vahvistivat osallistujien yhteishenkeä entuudestaan.

Yhteistyö Lauran kanssa on mutkatonta ja hän osaa huomioida asiakkaan tarpeet erinomaisesti."

Kaarle Korhonen, Toimitusjohtaja, Finnmap Infra Oy

"Laura on asenteeltaan ja osaamiseltaan aivan mahtava coach! Suhtauduin ensin (ehkä tyypilliseen suomalaiseen tapaan?) epäileväisesti, että minähän en mitään valmennusta tarvitse eikä ole aikaakaan. Mutta lähdin kuitenkin kokeilemaan, kun löysimme keskustelussa sopivan aihekokonaisuuden, josta tuntui olevan hyötyä sekä henkilökohtaisesti että johtamalleni yritykselle. 

Lauran vetämä prosessi oli työmäärältään yllättävän kevyt mutta fokusoitunut ja aikaansaava. Suosittelen lämpimästi!"

Pasi Ahola, Toimitusjohtaja, Taipuva Consulting Oy

"Haluamme tuottaa korkeaa laatua ammattiylpeydellä ja valmentava johtamistyyli tukee tätä erinomaisesti. Puolen vuoden valmennusohjelmamme koostui koko johto- ja esimiesporukan yhteisistä koulutuksista, harjoittelusta ja osallistujien henkilökohtaisesta coachingista. Vuorovaikutuksellisuus, avoin keskusteluilmapiiri ja harjoitukset ovat hitsanneet meitä kehittymään yhdessä. Laura ohjasi kouluttajana ja coachina meitä hienosti sopivan kokoisin askelin eteenpäin esimiehinä omaksumaan uutta valmentavampaa otetta johtamiseen." 

Sari Raittila, Toimitusjohtaja, R-Sarkon Oy

"Lauralle on ollut helppoa ja vaivatonta puhua. Coachaus-hetket on hyvin rakennettu, olemme aina pysyneet aikataulussa ja päässeet määriteltyihin tavoitteisiin. 

Lauralla on kyky päästä asioihin nopeasti kiinni ja kysyä juuri oikeanlaiset kysymykset. Hän on kannustava ja hänen positiivinen suhtautumisensa tarttuu helposti. Lauralta olen saanut myös keskustelujen päätteeksi materiaalia hyödynnettäväksi, minkä olen kokenut myös erityisen hyödyllisenä." 

Veera Laiterä, yksikönpäällikkö, Helsingin seudun liikenne (HSL)

"Teimme yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen henkilöstön kehittämispäivän tiimoilta. Laura oli keynote-puhujamme aiheenaan valmentava ja dialoginen vuorovaikutus arjessa.

Laura vakuutti ammattimaisella ja innostavalla otteellaan ja voin lämpimästi suositella häntä yhteistyökumppanina. Osallistujien palautteiden perusteella saimme kehittämispäivästä hyviä eväitä matkalla kohti vuorovaikutteisempaa post-corona-aikaa."

Teija Taskinen, Hallintojohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus

"Digimentoreillamme on tärkeä rooli uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja pidempään työskennelleiden henkilöiden tukemisessa.

Mentoreiden valmennusohjelmassa käsiteltiin mm. perehdytyksen merkitystä, valmentavaa vuorovaikutusotetta ja ihmisten erilaisuutta oppijoina ja persoonina. 

Osallistujat pitivät erityisesti avoimesta ja hyvästä keskustelusta sekä ajattelua herättävistä ja monipuolisista näkökulmista. 

Yhteistyömme Lauran kanssa sujui mainiosti." 

Päivi Sihvo, Operatiivinen johtaja & Anniina Lusma, Palvelupäällikkö, Kaiku24 Oy

"Matka uutena esihenkilönä on vasta alussa, ja Lauran kanssa työskentely auttoi löytämään ja tunnistamaan omia vahvuuksiani. Samalla tavoin voin auttaa tiimiläisiäni tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja tukea niissä kehittymistä. 

Sain hyviä käytännön vinkkejä, miten esim. Grow-mallia voi hyödyntää valmentavissa keskusteluissa. 

Eri persoonallisuuksien tunnistaminen (Big 5) auttaa ymmärtämään mm. eri persoonallisuuksien reagointiherkkyyttä tilanteissa."

Jaana Koivula, Asiakaspalvelupäällikkö, Kirjavälitys Oy 

"Coaching-tapaamisissammme Lauran kanssa käsittelimme ajankäyttöä, palautumista ja stressinhallintaa. 

Minulle tehtiin WorkPlace Big Five-analyysi, joka vahvisti minulle luontaisia toimintatapojani. Sen myötä oivalsinkin, miksi osa asioista on minulle stressaavia ja työläitä. 

Sain coachingista työkaluja itselleni ja niitä olen nyt ottanut käyttööni arjessani. Kiitos paljon!" 

Leena Laanterä-Pelkonen, Koulutuspäällikkö

"Prosessi oli hyvin ohjattu ja hyvillä ja jopa haastavilla kysymyksillä Laura auttoi itseäni miettimään asioita monelta eri kantilta. 

Opin tunnistamaan ja sanoittamaan vahvuuksiani ja sitä kautta sain varmuutta omaan tekemiseeni. Sain myös pohtia konkreettisia askelia kehittämiskohteiden edistämiseksi, joita olikin yllättävän helppoa toteuttaa.

Lauralle oli helppo puhua ja avautua vaikeammistakin asioista."

Sanna, Henkilöstöjohtaja

"Laura oli erinomainen coach. Kysymykset johtivat henkilökohtaisiin löydöksiin ja valaisevien, uusien näkökulmien käsittelyyn.

Keskustelut Lauran kanssa olivat ilo. Hän antoi aina tilaa ajattelulle ja onnistui vetämään yhteen monimutkaiset ajatuskulut, mikä auttoi pysymään asiassa ja saavuttamaan jokaisen session tavoitteet.

Voin lämpimästi suositella häntä jokaiselle, joka kaipaa fokusoitunutta pohdintaa ja coachausta."

Janne, Technical leader

"Laura was able to help me look at things from a different perspective and think outside the box. She did a great job of guiding me through the process of finding relevant question that I should ask myself, as well as finding the answer to these questions. At the end of each session I was able to realize what are the important things to think about and that, most often, you can still find positive aspects to negative things also. Equally important, Laura has helped me find ways to overcome blockers and have a more positive attitude. Thank you, Laura, for your guidance and support!"

Marian Bica, Technical Specialist