Blogi

Millaista perehdytyskokemusta tavoittelette perehtyjälle? Entä perehdyttäjälle? Perehdytys tutustuttaa ja sitouttaa ihmisiin, organisaatioon, tapoihin ja tehtäviin. Uusi ihminen tuoreine ajatuksineen myös muovaa vallitsevaa tilannetta, esimerkiksi tiimin dynamiikkaa. Perehdyttämistä ei kannatakaan enää nähdä yksisuuntaisena tiedon jakamisena ja...

World Economic Forum:in tuoreessa raportissa Future of Jobs Report 2023 analysoidaan mm. henkilöstön tärkeimpiä ydintaitoja työelämässä. Kympin kärjestä löytyvät esimerkiksi ajattelu-, motivaatio- ja itsetuntemustaidot sekä empatian, aktiivisen kuuntelun ja johtamisen taidot. Nämä samaiset taidot löytyvät TOP10:stä myös, kun...

Miksi kannattaa kannustaa? Miten voit antaa korjaavaa palautetta rakentavasti? Mikä auttaa erilaisuuden huomioimisessa? Palaute on osa avointa vuorovaikutusta niin työn muutoksista ja toimintatavoista kuin onnistumisista ja epäonnistumisista. Haluamme tulla huomatuiksi ja kuulla onnistumisistamme ja kehittymismahdollisuuksistamme....

Etsitkö ongelmia vai ratkaisuja? Kiinnitätkö huomiota puutteisiin vai vahvuuksiin? Annatko valmiita vastauksia vai tuetko toisen ajattelua? Valmentava johtaminen on asennetta, taitoa, itsetuntemusta ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä. Se on luottoa ihmisten potentiaaliin ja kasvuun, vuorovaikuttamista laadukkaasti ja arvostavasti, jatkuvan...