Valmentava ote, miksi?

11.08.2023

Coachingiin perehtyminen antoi itselleni aikanaan vastauksia moniin kysymyksiin, joita en välttämättä ollut hoksannut edes kysyä. Uutena esihenkilönä oli paljon opittavaa tiimin substanssivastuista lähtien, ja asiat veivät mukanaan. Samaan aikaan sitä kuvitteli ihmisten johtamisen ja siinä kehittymisen hoituvan jotenkin omalla painollaan. Kysymyksiä, joita meidän on - roolista riippumatta - hyödyllistä aika ajoin käsitellä, ovat esimerkiksi:

 • Miten luon arvostavaa yhteyttä toiseen ihmiseen?
 • Millainen asenne auttaa meitä onnistumaan?
 • Kuinka saamme kaikkien ideat esiin?
 • Miten tuen toisen motivaatiota?
 • Kuinka hyvin tunnen itseni? Entä ymmärrän ihmisten erilaisuutta?

Valmentava ote, mitä se on?

Valmentava ote on asennetta, taitoa, itsetuntemusta ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä. Se on tavoitteellisuutta, luottoa ihmisten potentiaaliin ja kasvuun sekä vuorovaikuttamista oivalluttavalla, motivoivalla ja arvostavalla tavalla. Se on myös jatkuvan oppimisen tukemista, inhimillisyyttä ja kannustusta.

Väitän, että valmentavaan otteeseen perehtyminen voi avata kiinnostavia, uusia näkökulmia, jos esimerkiksi

 • puhut ihmisistä henkilöresursseina. >>> Ihmisten inhimillisempi huomiointi erilaisine vahvuuksineen, persoonineen jne.
 • keskityt usein ongelmiin. >>> Ratkaisukeskeisempi asenne.
 • annat paljon vastauksia ja neuvoja. >>> Dialogi, kuuntelu ja toisen ajattelun tukeminen kysymyksin.

Omalla kohdallani valmentavan otteen omaksuminen oli esihenkilövuosieni tärkeimpiä kehitysaskelia.  

Valmentava ote, kenelle?

Valmentavasta johtamisesta puhutaan paljon. Valmentava työ- ja vuorovaikutusote ovat kuitenkin kullanarvoisia kaikissa rooleissa, joissa ohjataan ja tuetaan ihmisiä. Johtajien, esihenkilöiden ja tiiminvetäjien lisäksi esimerkiksi perehdyttäjät, mentorit, kouluttajat ja  projektipäälliköt hyötyvät coachaavasta asenteesta ja hyvistä vuorovaikutustaidoista.

Jos arjen tilanteissa tuntuu esimerkiksi, että:

 • olet usein yksin äänessä
 • näet ongelman toisensa perään
 • joku hiertää yhteydessäsi tiimiläiseen tai kollegaan

…suosittelen tutustumaan aiheeseen.

Kuulen erilaisten ryhmien valmennuksissa usein yllättyneitä kommentteja siitä, kuinka paljon esimerkiksi kuunteluun keskittyminen on parantanut vuorovaikutustilanteiden laatua. Tai millainen vaikutus avointen kysymysten esittämisellä on ollut keskustelujen lopputulemaan. Tai palautteen lisäämisellä ilmapiiriin.