Yhdessä enemmän...

12.09.2023

Pari viikkoa sitten vaikutuin suunnittelujohtaja Minna Weurlanderin motosta "Yhdessä enemmän". Siitä, mitä sanapari hänelle tarkoittaa, kuulet lisää haastattelun ja keskustelun yhteydessä webinaarissa Hyvä, parempi, paras pomo 11.10.2023 (löydät lisätiedot ja ilmoittautumisohjeen tilaisuuteen tämän blogikirjoituksen lopusta). Kun pohdin, millaisia ajatuksia yhdessä enemmän minussa herättää, kietoutuvat päällimmäiset mietteet valmentavaan johtamisotteen ja ihmisten erilaisten vahvuuksien ymmärtämisen ja hyödyntämisen ympärille.

…valmentavan johtamisotteen avulla

Yhdessä enemmän voisi hyvin toimia yhtenä valmentavan johtamisotteen sloganeista. Valmentavalla otteella johtava haluaa saada jokaisen tiimiläisen loistamaan. Kun suunta ja tavoitteet ymmärretään yhteisesti, asiantuntijoilla on parhaat edellytykset löytää toimivimmat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmentavalla otteella johtava tukee keskustellen, kuunnellen, kysyen, haastaen ja kannustaen. Sen sijaan, että käytössä olisivat pomon parhaat ratkaisut, koko tiimi pääsee hyödyntämään osaamistaan ja potentiaaliaan. Yhdessä enemmän, todellakin, sekä tuloksia että hyvinvointia töissä.

Yhdessä enemmän tuntuu tekojen lisäksi asenteelta. Vaikka ideatykin, mikromanagerin tai vastausautomaatin rooli koetaankin raskaaksi, on oman tietämyksen jakaminen kiistatta myös palkitsevaa. Moni valmentavaa johtamisotetta harjoitteleva joutuukin haastamaan itseään, jotta malttaa esimerkiksi antaa tilaa toisille ja oppii iloitsemaan enemmän toisen tukemisesta loistoidean synnytyksessä kuin siitä, että saa idean itse. Koenkin, että esimerkiksi omalla kohdallani valmentavan otteen omaksuminen kehitti minua paitsi aikanaan esihenkilönä, myös ihmisenä. Oppimatka, joka jatkuu.

…erilaisia vahvuuksia hyödyntävässä tiimissä

Yhdessä enemmän sopisi hyvin myös erilaisuutta arvostavan tiimin sloganiksi. Tutkimusten mukaan ihmiset nimittäin viihtyvät ja saavat enemmän aikaiseksi tiimeissä, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia. 

Siinä missä yhdellä on vakaa luottamus tulevaan ja asioiden sujumiseen, toinen kyseenalaistaa ja tunnistaa riskipaikkoja tuntosarvet herkkinä. Kolmannen vahvuutena on kenties uusien ideoiden ja visioiden luominen, ja neljäs loistaa toteuttaessaan suunnitelmia käytännössä. Kun persoonien moninaisuus tiedostetaan ja erilaisia vahvuuksia osataan tunnistaa, voidaan ymmärrystä hyödyntää esimerkiksi tehtävänjaossa. Kun saamme työskennellä tavoilla, jotka ovat meille luontaisia, olemme yleensä parhaimmillamme: työnteolla on hyvät edellytykset sujua, ja tekeminen itsessään antaa energiaa.

...webinaarissa 11.10.2023 klo 9-10

Lämpimästi tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan ihmisten johtamisesta webinaariin "Hyvä, parempi, paras pomo" keskiviikkona 11.10.2023 klo 9-10. Haastateltavanani on suunnittelujohtaja, diplomi-insinööri Minna Weurlander. 

Mitä vuodet erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa ovat opettaneet ihmisten johtamisesta? Miten itsetuntemus ja oman tiimin tunteminen auttavat onnistumaan? Miksi paras pomo on aito ja rehellinen? 

Minnalla on pitkä kokemus sekä julkisen että yksityisen puolen johtotehtävistä maankäytön ja rakentamisen toimialalla. Hänet tunnetaan hauskana, suorapuheisena ja suurisydämisenä esihenkilönä ja työkaverina, jonka motto on "Yhdessä enemmän".