Valmentavan johtamisen koulutukset, valmennukset ja puheenvuorot

Esimerkki koulutuspaketista

Valmentavasta johtamisesta puhutaan paljon, eikä ihme. Coachaavalla tyylillä tuet johdettaviesi motivoitumista, itseohjautuvuutta, arvostuksen kokemusta ja potentiaalin hyödyntämistä. Tällä reseptillä syntyy sekä hyvinvointia että tuloksia.

Valmentavan johtamisen eväät kootaan coachaavan asenteen, taitojen ja työkalujen opeista ja harjoituksista. Lisämaustetta tuo itsetuntemuksen ja ihmisten erilaisuuden käsittely. Ja kattaus toteutetaan arjen tilanteita ja tarpeita konkretisoiden.

Kokoa ryhmä johtajia, esihenkilöitä, tiiminvetäjiä, projektipäälliköitä jne. kehittymään yhdessä valmentavassa johtamisessa.

Esimerkki valmentavan johtamisen koulutuspaketista (8-20 hengen ryhmälle):

  • Neljä osallistavaa ja vuorovaikutteista puolipäivää:
  1. Valmentava asenne, taidot (3 h)
  2. Coaching-työkaluja (3 h)
  3. Itsetuntemus ja ihmisten erilaisuus (3 h)
  4. Arjen tilanteet ja yhteiset käytännöt (3 h)
  • Ennakko- ja välitehtäviä, vertaisharjoittelua.

Koulutus järjestetään läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. Toiveenne mukaan suomeksi ja/tai englanniksi. 

Koulutuksen rinnalle tai jatkoksi sopii esimerkiksi osallistujien yksilö- tai ryhmäcoaching tai itsetuntemusta syventävien WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysien käsittely.

Asiakaskokemuksia

"Haluamme tuottaa korkeaa laatua ammattiylpeydellä ja valmentava johtamistyyli tukee tätä erinomaisesti. 
Puolen vuoden valmennusohjelmamme koostuu koko johto- ja esimiesporukan yhteisistä koulutuksista, harjoittelusta ja osallistujien henkilökohtaisesta coachingista. Vuorovaikutuksellisuus, avoin keskusteluilmapiiri ja harjoitukset ovat hitsanneet meitä kehittymään yhdessä. 
Laura on kouluttajana ja coachina ohjannut meitä hienosti sopivan kokoisin askelin eteenpäin esimiehinä omaksumaan uutta valmentavampaa otetta johtamiseen." 

Sari Raittila, toimitusjohtaja, R-Sarkon Oy


"Teimme yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen henkilöstön kehittämispäivän tiimoilta. Laura oli keynote-puhujamme aiheenaan valmentava ja dialoginen vuorovaikutus arjessa.

Laura vakuutti ammattimaisella ja innostavalla otteellaan ja voin lämpimästi suositella häntä yhteistyökumppanina. Osallistujien palautteiden perusteella saimme kehittämispäivästä hyviä eväitä matkalla kohti vuorovaikutteisempaa post-corona-aikaa."

Teija Taskinen, hallintopäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus


Suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeeseenne sopiva toteutus. Lisätietoa muista palveluista.