Valmentavan johtamisen koulutukset, valmennukset ja puheenvuorot

Valmennukset ja koulutukset

Valmentavalla otteella tuet tiimin jäsenten motivoitumista, itseohjautuvuutta, arvostuksen kokemusta ja potentiaalin hyödyntämistä. 

Valmennuksissa ja koulutuksissa käsittelemme mm. valmentavaa asennetta, vuorovaikutustaitoja ja työkaluja coachaavaan keskusteluun. Tyypillisesti mukana ovat myös itsetuntemuksen ja ihmisten erilaisuuden teemat. Oppi, harjoittelu ja kehittyminen kytketään konkreettisesti arjen tilanteisiin ja tarpeisiin.

Kokoa ryhmä esimerkiksi organisaatiosi esihenkilöitä tai mentoreita kouluttautumaan. Suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava toteutus läsnä, etänä tai hybridinä, suomeksi tai englanniksi. 

Tarjolla on myös eri organisaatioiden osallistujille avoimia pienryhmävalmennuksia (kysy tulevista toteutuksista).

Valmentava tai dialoginen vuorovaikutus sopii teemaksi myös koko henkilöstölle, esimerkiksi kehittämispäivään. Kuunteleva, kysyvä, kannustava ja arvostava vuorovaikutus on hyödyllistä kaikissa rooleissa ja on omiaan kehittämään innovoivaa ja toinen toisesta välittävää kulttuuria.  

Asiakaskokemuksia

"Haluamme Mtech Digital Solutions:lla kehittyä yhä ketterämpään ja tulosorientoituneempaan suuntaan ja näemme valmentavan johtamisotteen yhtenä onnistumisen edellytyksistä. 

Coaching training -koulutusohjelma toi yrityksemme kaikki esihenkilöt tiiminvetäjistä johtajiin oppimaan, keskustelemaan ja harjoittelemaan yhdessä. Koulutuskielinä olivat englanti ja suomi. Koulutuksen parasta antia olivat oppi ja työkalut valmentavaan johtamiseen, osallistujien herättely ajattelemaan johtamista uudella tavalla ja yhteisen keskustelun synnyttäminen. 

Yhteistyö Lauran kanssa oli hedelmällistä ja esihenkilöiltämme tulleet palautteet koulutuksesta olivat pelkästään positiivisia."

Sonja Miettinen, henkilöstöpäällikkö, Mtech Digital Solutions Oy

"Haluamme tuottaa korkeaa laatua ammattiylpeydellä ja valmentava johtamistyyli tukee tätä erinomaisesti. 

Puolen vuoden valmennusohjelmamme koostui koko johto- ja esimiesporukan yhteisistä koulutuksista, harjoittelusta ja osallistujien henkilökohtaisesta coachingista. Vuorovaikutuksellisuus, avoin keskusteluilmapiiri ja harjoitukset ovat hitsanneet meitä kehittymään yhdessä. 

Laura ohjasi kouluttajana ja coachina meitä hienosti sopivan kokoisin askelin eteenpäin esimiehinä omaksumaan uutta valmentavampaa otetta johtamiseen." 

Sari Raittila, toimitusjohtaja, R-Sarkon Oy