Valmentavan johtamisen koulutukset, valmennukset ja puheenvuorot

Tue motivaatiota, yhteyttä ja itseohjautuvuutta

Valmentavasta johtamisesta puhutaan paljon, eikä ihme. Coachaavalla tyylillä tuet johdettaviesi motivoitumista, itseohjautuvuutta, arvostuksen kokemusta ja potentiaalin hyödyntämistä. Tällä reseptillä syntyy sekä hyvinvointia että tuloksia.

Valmentavan johtamisen eväitä kootaan coachaavan asenteen, taitojen ja työkalujen opeista ja harjoituksista. Tyypillisesti käsittelemme koulutuksissa ja valmennuksissa myös itsetuntemusta ja ihmisten erilaisuutta. Oppi ja kehittyminen kytketään konkreettisesti arjen tilanteisiin ja tarpeisiin.

Kokoa esimerkiksi ryhmä johtajia, esihenkilöitä, tiiminvetäjiä tai projektipäälliköitä kehittymään yhdessä.

Esimerkki valmentavan johtamisen koulutuspaketista ryhmälle:

  • Neljä osallistavaa ja vuorovaikutteista puolipäivää:
  1. Valmentava asenne, taidot (3 h)
  2. Coaching-työkaluja (3 h)
  3. Itsetuntemus ja ihmisten erilaisuus (3 h)
  4. Arjen tilanteet ja yhteiset käytännöt (3 h)
  • Ennakko- ja välitehtäviä, vertaisharjoittelua.

Koulutukset järjestetään läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. Toiveenne mukaan suomeksi ja/tai englanniksi. 

Koulutuksen rinnalle tai jatkoksi sopii esimerkiksi osallistujien yksilö- tai ryhmäcoaching tai itsetuntemusta syventävien WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysien käsittely.

Valmentava tai dialoginen ote ja vuorovaikutustaidot sopivat teemaksi myös koko henkilöstölle esimerkiksi koulutus- tai valmennusohjelman, kehittämispäivätietoiskun tai osallistavan luennon muodossa. Kuunteleva, kannustava ja toista arvostava vuorovaikutus on hyödyllistä kaikissa rooleissa ja omiaan kehittämään innovoivaa ja toisista välittävää kulttuuria.  

Asiakaskokemuksia

"Haluamme Mtech Digital Solutions:lla kehittyä yhä ketterämpään ja tulosorientoituneempaan suuntaan ja näemme valmentavan johtamisotteen yhtenä onnistumisen edellytyksistä. 

Coaching training -koulutusohjelma toi yrityksemme kaikki esihenkilöt tiiminvetäjistä johtajiin oppimaan, keskustelemaan ja harjoittelemaan yhdessä. Koulutuskielinä olivat englanti ja suomi. Koulutuksen parasta antia olivat oppi ja työkalut valmentavaan johtamiseen, osallistujien herättely ajattelemaan johtamista uudella tavalla ja yhteisen keskustelun synnyttäminen. 

Yhteistyö Lauran kanssa oli hedelmällistä ja esihenkilöiltämme tulleet palautteet koulutuksesta olivat pelkästään positiivisia."

Sonja Miettinen, Henkilöstöpäällikkö, Mtech Digital Solutions Oy

"Haluamme tuottaa korkeaa laatua ammattiylpeydellä ja valmentava johtamistyyli tukee tätä erinomaisesti. 

Puolen vuoden valmennusohjelmamme koostui koko johto- ja esimiesporukan yhteisistä koulutuksista, harjoittelusta ja osallistujien henkilökohtaisesta coachingista. Vuorovaikutuksellisuus, avoin keskusteluilmapiiri ja harjoitukset ovat hitsanneet meitä kehittymään yhdessä. 
Laura ohjasi kouluttajana ja coachina meitä hienosti sopivan kokoisin askelin eteenpäin esimiehinä omaksumaan uutta valmentavampaa otetta johtamiseen." 

Sari Raittila, toimitusjohtaja, R-Sarkon Oy

"Teimme yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen henkilöstön kehittämispäivän tiimoilta. Laura oli keynote-puhujamme aiheenaan valmentava ja dialoginen vuorovaikutus arjessa.

Laura vakuutti ammattimaisella ja innostavalla otteellaan ja voin lämpimästi suositella häntä yhteistyökumppanina. Osallistujien palautteiden perusteella saimme kehittämispäivästä hyviä eväitä matkalla kohti vuorovaikutteisempaa post-corona-aikaa."

Teija Taskinen, hallintopäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus


Suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeeseenne sopiva toteutus. Lisätietoa muista palveluista.