Tuki perehdytyksen kehittämiseen

Perehdyttäjien valmennus

Perehdyttäjillä on tärkeä rooli uuden työntekijän onnistuneessa vastaanotossa, ja työnteon sujuvassa ja turvallisessa käynnistymisessä.

Miten tavoiteltua yrityskulttuuria eletään todeksi? Millaisella vuorovaikutuksella tuetaan perehtyjän intoa ja oppimista? Minkä takia yhteisten suunnitelmien ja muistilistojen hyödyntäminen on tärkeää? Miksi ihmisten erilaisuus on hyödyllistä tiedostaa?

Organisaation koosta riippuen perehdyttäjiä saattaa olla useita, esimerkiksi esihenkilö, nimetty perehdyttäjäkollega, tiimikaverit, henkilöstöpäällikkö tai -asiantuntija, yrityksen eri toimintoihin perehdyttävät henkilöt jne. Saman henkilön rooli saattaa olla erilainen eri perehdytysprosesseissa.

Kerrothan tilanteestanne, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava perehdyttäjien valmennus tukemaan onnistumista.

Vaihtoehto organisaatiokohtaiselle perehdyttäjien valmennukselle on eri organisaatioille avoin, Zoomissa järjestettävä Perehdyttäjän etävalmennuspäivä, joka on suunnattu perehdyttämistä toteuttaville henkilöille.

Perehdyttäjän etävalmennuspäivän 7.9.2023 klo 9-16 sisältö:

 • Perehdyttämisen merkitys
 • Oma asenne perehdyttäjänä
 • Valmentava ote perehdytyksessä
 • Vuorovaikutustaitojen äärellä:
 1. Läsnäolo
 2. Kuuntelu
 3. Kysyminen
 4. Kannustus
 • Ihmisten erilaisuus oppijoina ja persoonina

Päivä pitää sisällään alustuksia, oppimista edistäviä tehtäviä ja harjoituksia sekä keskustelua. Osallistujat saavat tiivistelmän materiaalista käyttöönsä.

Valmennuspäivän hinta on 290 euroa + alv 24% per osallistuja. SopimusehdotLisätiedot ja ilmoittautumiset: laura@laurasundell.fi

Myös tämä valmennus on mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaiseksi, jolloin tilaisuus voidaan järjestää läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. Toiveenne mukaan suomeksi ja/tai englanniksi. Otathan yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava kokonaisuus.

Perehdytysprosessin kehittäminen

Onnistunut perehdytys synnyttää positiivista työntekijäkokemusta ja vauhdittaa tuloksekkaan työnteon aloitusta. Perehtyjä tutustuu prosessin aikana työyhteisöön, yritykseen, tehtäviinsä tavoitteineen, työkaluineen ja ohjeineen sekä keskeisiin sidosryhmiin. Prosessi on riittävän pitkä, hyvin suunniteltu ja toteutettu, ja jokainen siihen osallistuva ymmärtää vastuunsa ja merkityksensä.

Perehdytystä on tarpeen suunnitella aina jossain määrin henkilö- ja tehtäväkohtaisesti. Selkeät ja helppokäyttöiset suunnitelmapohjat ja muistilistat tukevat kuitenkin perehdytyksen systemaattista onnistumista. Yhteiset työkalut ovat tarpeen etenkin, kun perehdyttäjiä on useita tai perehdytystilanteita osuu perehdyttäjille vain silloin tällöin.

Kerrothan tilanteestanne, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava kokonaisuus ja perehdyttäjien osallistaminen prosessin kehittämiseen.

Vaihtoehto organisaatiokohtaisesti suunnitellulle yhteistyölle on Perehdytysprosessi kuntoon -etävalmennuspäivä (Zoomissa), joka on suunnattu perehdytyksen suunnittelua ja kehittämistä tekeville ja niistä vastaaville henkilöille.

Perehdytysprosessi kuntoon -etävalmennuspäivän 6.9.2023 klo 9-16 sisältö:

 • Onnistunut perehdytys ja sen hyödyt
 • Neljä erilaista aikajännettä (ennen aloitusta, ensimmäiset päivät, ensimmäiset viikot, ensimmäiset kuukaudet)
 • Suunnitelman laadinta:
 1. Tavoitteet
 2. Perehdyttäjien roolitus
 3. Työkalupohjat
 • Perehdyttäjien asenne ja vuorovaikutustaidot
 • Perehdyttäjien perehdyttäminen

Päivä pitää sisällään alustuksia, suunnittelua edistäviä tehtäviä ja keskustelua. Osallistujat saavat tiivistelmän materiaalista ja työkalupohjat käyttöönsä. 

Valmennuspäivän hinta on 390 euroa + alv 24% per osallistuja. Sopimusehdot. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: laura@laurasundell.fi

Myös tämä valmennus on mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaiseksi, jolloin tilaisuus voidaan järjestää läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. Toiveenne mukaan suomeksi ja/tai englanniksi. Otathan yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava kokonaisuus.