Parempaa perehdytystä

Perehdyttäjien valmennukset 

Perehdyttäjillä on tärkeä rooli uuden työntekijän onnistuneessa vastaanotossa, ja työnteon sujuvassa ja turvallisessa käynnistymisessä.

Miten perehdyttämiseen suhtaudutaan? Millainen vuorovaikutus tukee perehtymisen onnistumista? Miksi palautteenanto on tärkeää? Millaisia menetelmiä erilaisten oppijoiden kanssa voi hyödyntää? 

Perehdyttäjien valmennuksissa käsittelemme esimerkiksi perehdytyksen merkitystä, valmentavaa otetta, vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä itsetuntemusta ja ihmisten ja oppijoiden erilaisuutta. Kerrothan tilanteestanne, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava perehdyttäjien valmennus tukemaan onnistumista.

Perehdytyksen suunnittelun tuki 

Onnistunut perehdytys synnyttää positiivista työntekijäkokemusta ja vauhdittaa tuloksekkaan työnteon aloitusta. Perehtyjä tutustuu prosessin aikana työyhteisöön, yritykseen, tehtäviinsä tavoitteineen, työkaluineen ja ohjeineen sekä keskeisiin sidosryhmiin. Prosessi on riittävän pitkä, hyvin suunniteltu ja toteutettu, ja jokainen siihen osallistuva ymmärtää vastuunsa ja merkityksensä.

Perehdytystä on tarpeen suunnitella aina jossain määrin henkilö- ja tehtäväkohtaisesti. Selkeä prosessi, yhteiset suunnitelmapohjat ja perehdyttäjien osallistaminen suunnitteluun tukevat kuitenkin perehdytyksen systemaattista onnistumista. Kerrothan tilanteestanne, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava yhteistyö. 

Asiakaskokemuksia

"Digimentoreillamme on tärkeä rooli uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja pidempään työskennelleiden henkilöiden tukemisessa. Mentoreiden valmennusohjelmassa käsiteltiin mm. perehdytyksen merkitystä, valmentavaa vuorovaikutusotetta ja ihmisten erilaisuutta oppijoina ja persoonina. Osallistujat pitivät erityisesti avoimesta ja hyvästä keskustelusta sekä ajattelua herättävistä ja monipuolisista näkökulmista. Yhteistyömme Lauran kanssa sujui mainiosti."

Päivi Sihvo, Operatiivinen johtaja & Anniina Lusma, Palvelupäällikkö, Kaiku24 Oy