Parempaa perehdytystä

Perehdyttäjien valmennukset 

Perehdyttäjillä on tärkeä rooli uuden työntekijän onnistuneessa vastaanotossa, ja työnteon sujuvassa ja turvallisessa käynnistymisessä.

Miten perehdyttämiseen suhtaudutaan? Millainen vuorovaikutus tukee perehtymisen onnistumista? Miksi palautteenanto on tärkeää? Millaisia menetelmiä erilaisten oppijoiden kanssa voi hyödyntää? 

Perehdyttäjien valmennuksissa käsittelemme esimerkiksi perehdytyksen merkitystä, valmentavaa otetta, vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä itsetuntemusta ja ihmisten ja oppijoiden erilaisuutta. Kerrothan tilanteestanne, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava perehdyttäjien valmennus tukemaan onnistumista.

Vaihtoehto organisaatiokohtaiselle perehdyttäjien valmennukselle on eri organisaatioille avoin, Zoomissa järjestettävä Perehdyttäjän etävalmennuspäivä, joka on suunnattu perehdyttämistä toteuttaville henkilöille.

Perehdyttäjän etävalmennuspäivä 29.11.23 (klo 9-16):

 • Perehdyttämisen merkitys
 • Oma asenne perehdyttäjänä
 • Valmentava ote perehdytyksessä
 • Vuorovaikutustaitojen äärellä:
 1. Läsnäolo ja kuuntelu
 2. Kysymisen voima
 3. Kannustaminen
 • Ihmisten erilaisuus oppijoina ja persoonina

Päivä pitää sisällään alustuksia, oppimista edistäviä tehtäviä ja harjoituksia sekä keskustelua. Osallistujat saavat tiivistelmän materiaalista käyttöönsä.

Perehdyttäjän etävalmennuspäivän hinta on 290 euroa + alv 24% per osallistuja. Sopimusehdot. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: laura@laurasundell.fi

Valmennus on mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaiseksi, jolloin tilaisuus voidaan järjestää läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. Toiveenne mukaan suomeksi ja/tai englanniksi. Otathan yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava kokonaisuus.

Perehdytyksen suunnittelun tuki 

Onnistunut perehdytys synnyttää positiivista työntekijäkokemusta ja vauhdittaa tuloksekkaan työnteon aloitusta. Perehtyjä tutustuu prosessin aikana työyhteisöön, yritykseen, tehtäviinsä tavoitteineen, työkaluineen ja ohjeineen sekä keskeisiin sidosryhmiin. Prosessi on riittävän pitkä, hyvin suunniteltu ja toteutettu, ja jokainen siihen osallistuva ymmärtää vastuunsa ja merkityksensä.

Perehdytystä on tarpeen suunnitella aina jossain määrin henkilö- ja tehtäväkohtaisesti. Selkeä prosessi ja yhteiset suunnitelmapohjat ja muistilistat tukevat kuitenkin perehdytyksen systemaattista onnistumista. Kerrothan tilanteestanne, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava yhteistyö. 

Vaihtoehto organisaatiokohtaiselle yhteistyölle on Zoomissa järjestettävä Perehdytysprosessi kuntoon -etävalmennuspäivä, joka on suunnattu perehdytystä suunnitteleville tai kehittäville henkilöille eri organisaatioissa.

Perehdytysprosessi kuntoon -etävalmennuspäivä 15.11.23 (klo 9-16):

 • Onnistunut perehdytys ja sen hyödyt
 • Eri aikajänteet (ennen aloitusta, 1. päivä, 1. viikko, 1. kuukausi, seuraavat kuukaudet)
 • Suunnitelman laadinta:
 1. Tavoitteet ja aikajänteet
 2. Roolit ja tehtävät
 3. Työkalupohjat
 • Perehdyttäjien perehdyttäminen

Päivä pitää sisällään alustuksia, suunnittelua edistäviä tehtäviä ja keskustelua. Osallistujat saavat tiivistelmän materiaalista ja työkalupohjat käyttöönsä. 

Perehdytysprosessi kuntoon -etävalmennuspäivän hinta on 390 euroa + alv 24% per osallistuja. Sopimusehdot. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: laura@laurasundell.fi

Valmennus on mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaiseksi, jolloin tilaisuus voidaan järjestää läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. Toiveenne mukaan suomeksi ja/tai englanniksi. Otathan yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeeseenne vastaava kokonaisuus.

Asiakaskokemuksia

"Digimentoreillamme on tärkeä rooli uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja pidempään työskennelleiden henkilöiden tukemisessa. Mentoreiden valmennusohjelmassa käsiteltiin mm. perehdytyksen merkitystä, valmentavaa vuorovaikutusotetta ja ihmisten erilaisuutta oppijoina ja persoonina. Osallistujat pitivät erityisesti avoimesta ja hyvästä keskustelusta sekä ajattelua herättävistä ja monipuolisista näkökulmista. Yhteistyömme Lauran kanssa sujui mainiosti."

Päivi Sihvo, Operatiivinen johtaja & Anniina Lusma, Palvelupäällikkö, Kaiku24 Oy