en

en-Asiantuntijasta esihenkilöksi

12/02/2023

Mikä muuttuu, kun siirryt asiantuntijatehtävistä esihenkilöksi? Miten tuet uuden roolin sujuvaa haltuunottoa? Monella uudella esihenkilöllä on - aikanaan myös itselläni oli - asiantuntijatausta. Vuosien tai vuosikymmentenkin mittainen. Asiantuntijanakin olet saattanut vetää tiimejä ja projekteja, johtaa ihmisiä ja asioita, mutta esihenkilörooli tuo vastuun ihmisistä ja ihmisten johtamisesta vielä eri tavalla iholle.

Tärkeitä kysymyksiä

Asiantuntija on vakuuttava työssään hallitessaan asiat. Hän omaa syvällistä osaamista vastuualueestaan, kykenee vastaamaan kiperiinkin kysymyksiin, kehittää alaansa eteenpäin ja ratkoo aihepiirinsä haasteita oivaltavasti. Toki rakentavassa yhteistyössä kollegojen, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Esihenkilönä asioiden rinnalle - yläpuolellekin - nousevat ihmiset: luottamuksellisen suhteen vaaliminen jokaisen johdettavan kanssa, motivointi ja tukeminen. Miten rakennat keskinäistä luottamusta? Millaisia ovat omat luontaiset tapasi ajatella ja toimia? Miten ymmärrät ja hyväksyt toisten erilaisuutta? Mitkä ovat vahvuuksiasi esihenkilönä? Entä kehityskohteitasi? Millaisella johtamistyylillä tuet motivaatiota, tuloksellisuutta ja hyvää fiilistä?

Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita esihenkilöksi ryhtyvän on hyödyllistä käsitellä tavalla tai toisella. Keskustelukumppanina voi olla esimerkiksi oma esihenkilö, mentori tai coach.

Asioitakin pääset katsomaan uudesta perspektiivistä, kenties aiempaa strategisemmallakin tasolla. Ja ehkä uusi yksikkösi tai tiimisi vastaa kokonaisuudesta, josta sinulla on kokemusta vain osittain, tai ei lainkaan. Myös esihenkilötehtävät ja -järjestelmät vaativat perehtymistä. Mitä uutta rooli tuo mukanaan? Mitä teet itse? Entä yhdessä muiden kanssa? Mitkä asiat kuuluvat jatkossa tiimisi asiantuntijoiden vastuulle? Yhtä lailla näiden kysymysten pohtiminen ja niistä keskusteleminen on tärkeää.

Aloita ihmisistä

Alkuun sekä ihmisissä että tehtävissä on paljon tutustuttavaa ja opittavaa. Saattaa olla, että asioiden rivakka haltuunotto tuntuu erityisen tärkeältä ja lähdet perehtymään substanssiin suurella intensiteetillä ja draivilla. Se voi tuntua myös helpoimmalta ja luontaisimmalta tavalta tarttua toimeen. Riskinä kuitenkin on, että ihmisiin tutustuminen tai luottamuksen rakentaminen jäävät toissijaisina odottamaan sopivampaa hetkeä.

Roolimuutos on merkittävä paitsi uudelle esihenkilölle itselleen myös tiimille. Ilmassa saattaa olla jännitteitä, esimerkiksi ennakkokäsityksiä ja jännitystä puolin tai toisin, tiimiläisten pelkoa totuttujen toimintatapojen muuttumisesta, tai pettymystä siitä, ettei itse tullutkaan valituksi tehtävään.

Ihmisiin tutustuminen ja ajan varaaminen keskusteluille on alussa tärkeää. Ole aidosti kiinnostunut sekä ihmisistä että asioista, kuuntele ja kysele. Ja jaa myös itsestäsi. Tutuksi tuleminen ja oman haavoittuvuutesikin näyttäminen lähtevät rakentamaan luottamuksellista keskinäistä suhdetta. Mitä nopeammin ihmisten väliset yhteydet alkavat vahvistua, sitä sujuvammin asiatkin lähtevät luistamaan.

Jos nyt itse aloittaisin esihenkilöroolissa, toimisin toisin kuin aikoinaan. Aloittaisin ehdottomasti ihmisistä.

Coaching on oiva tuki mm. työelämän roolimuutosten yhteydessä. Tutustu coaching-palveluihin ja uusille esihenkilöille suunnattuun etäcoachingryhmään, joka käynnistyy 03/2023. Ollaan yhteydessä!