Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Laura Sundell Coaching (y-tunnus 3149802-4). Rekisteröityjä ovat rekisterinpitäjän palveluita käyttävät asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja sidosryhmät.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Laura Sundell

Sähköposti laura@laurasundell.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin tietosisältö, säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja palvelun toimittamiseen, asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitoon, analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinointiin sekä palvelujen kehittämiseen.

Rekisteröidyn henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yritys, yhteystiedot, kieli, rekisteröidylle kohdistettu viestintä ja siihen liittyvä toiminta, suoramarkkinointivalinnat ja asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana tai tapahtumien, kilpailujen tai kyselyjen yhteydessä. Lisäksi rekisterinpitäjä voi saada henkilötietoja organisaatioilta, esimerkiksi yhteyshenkilön antamat palvelujen käyttöön liittyvät muiden henkilöiden tiedot. Rekisterinpitäjä voi saada henkilötietoja myös viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat tietopalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjällä on jokin tietosuojaselosteessa kuvattu oikeusperuste käsittelyyn voimassa sekä kohtuullinen aika sen jälkeen. Tilaus-, toimitus-, osto- ja maksutietoja säilytetään soveltuvan lainsäädännön edellyttämä aika. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta vuosittain ja poistaa tiedot, joiden säilyttämiselle ei ole perustetta.

3. Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

  • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen
  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet tai -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut
  • rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

4. Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa kumppaneita, joille saatetaan siirtää tehtävien kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Rekisterinpitäjä voi jakaa rekisteröidyn henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi yhteisen projektin toteuttamiseksi.

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti EU:n tai ETA:n sisäpuolella. Rekisterinpitäjä saattaa kuitenkin palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia yleisesti tunnettujen kansainvälisten yritysten resursseja ja palvelimia. Näin ollen rekisterinpitäjä saattaa siirtää henkilötietoja palvelun käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt oikeudet esimerkiksi oikeus saada pääsy rekisteröidystä kerättyihin henkilötietoihin tai pyytää niiden poistoa.

8. Muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa, mikä saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia ja päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen. Ajantasainen tietosuojaseloste on löydettävissä rekisterinpitäjän verkkosivuilta.


Evästeet

Verkkosivustolla voidaan käyttää evästeitä, joiden avulla mm. analysoidaan palvelun käyttöä (Google analytics käytössä) ja kehitetään sivuston toimivuutta.