Työmaan eliksiirit

20.01.2022

Mitä sinä kaipaat kasvaaksesi työroolissasi? Entä miten tuet kollegoidesi kehittymistä ja kukoistusta? Valo, lämpö ja ravinteet ovat tehokkaita eliksiirejä niin kasvi- kuin työmaallakin. Ne tukevat kukoistusta ja satoa kasvimaalla, ja hyvinvointia ja tuloksia työmaalla. Töissä valo auttaa näkemään yhteyttä strategiaan, kokonaisuuksia ja riippuvuuksia. Lämpö puolestaan luo sellaista luottamusta, joka mahdollistaa esimerkiksi rehellisen itsetutkiskelun. Ja sopiva ravitseminen tukee ja vahvistaa suoritusta, suunnittelua ja toimeenpanoa. Onko sinun työssäsi näitä elementtejä riittävästi?

Dan Sobackin lanseeraama kolmen valmennussuunnan malli on oivalluttava kuvaus valmentavasta lähestymistavasta. Valmentava johtajuus -kirjassaan Soback vertaa eteenpäin ohjaavaa suorituksen valmentajaa personal traineriin, ylöspäin ohjaavaa laajemman näkökulman valmentajaa ajattelukumppaniin ja sisäänpäin ohjaavaa itsetuntemuksen valmentajaa empaattiseen kanssakulkijaan. Hyvä coach tai valmentava johtaja hyödyntää kaikkia suuntia ja rooleja tilannetajuisesti, jopa saman keskustelun aikana. Sobackin mukaan personal trainer vahvistaa voimaa, ajattelukumppani viisautta ja empaattinen kanssakulkija myötätuntoa. Ravinteista, valossta ja lämmöstä puhuttaessa ollaan samojen asioiden äärellä.

Omia uskomuksia kannattaa haastaa

Siirryin itse aikanaan asiantuntijasta esihenkilöksi. Uudessa työssä oli paljon omaksuttavaa, enkä alkuun ymmärtänyt pysähtyä miettimään, millaisen ajatustyön roolimuutos vaatii onnistuakseen. Heti siirtymävaiheessa olisi ollut hyödyllistä pohtia muun muassa millaisia olivat uskomukseni "oikeasta työstä", ahkeruudesta ja luottamuksesta. Miten selviän tilanteessa, jossa en olekaan substanssin syväosaaja. Kuinka tunnistan ja huomioin ihmisten erilaisuutta. Ja mitkä ovat luontaiset vahvuuteni ja haasteeni johtamistehtävissä.

Roolin muuttuessa lämmön, valon ja ravinteiden tarpeet ovat usein akuutteja ja esimerkiksi coaching voi toimia lisätukena itsetuntemukselle, ajattelutyölle ja suoriutumiselle.

Epävarmuus ja riittävän hallinnan tunteen hakeminen johtivat omalla kohdallani muun muassa mikromanageeraukseen, joka rasitti sekä muita että itseäni. Vuosien aikana opin vähitellen, mutta paljon. Sain sekä kannustavaa että rakentavaa palautetta ja opin tuntemaan porukan ajatuksia, toimintatapoja ja tarpeita. Otin muilta mallia, opiskelin, kokeilin ja kehityin.

Valmentavan työotteen omaksuminen oli oman esihenkilötaipaleeni tärkeimpiä kehitysaskelia. Se tuki esimerkiksi tavoitteiden selkeyttämistä, kuuntelussa kehittymistä ja toisten oivalluksista iloitsemista oman tietämisen sijaan. Kaikin puolin paras tulos syntyi silloin, kun onnistuin tukemaan asiantuntijoiden motivaatiota, hyvinvointia ja tuloksellisuutta omalla toiminnallani - tarjoamalla valoa, lämpöä ja ravinteita.

Ei hukata potentiaalia

Ajatukset työstä ja sen merkityksestä muuttuvat paitsi uudessa työroolissa myös elämän eri vaiheissa. Douglas T. Hallin urakehitysmallin mukaan esimerkiksi 45-65-vuotiaina olemme uran ylläpitovaiheessa, jossa osa valitsee saavutetulla suoritustasolla pysymisen, osa jatkaa kehittymistä ja osa taantuu odottamaan eläkepäiviä. Mikä innostaisi taantujat hyödyntämään potentiaalinsa ja kääntämään suorituskäyränsä ylläpito- tai kasvusuuntaan?

Valmentavaan johtamistyyliin siirtymisen hyödyiksi tunnistetaan esimerkiksi työntekijöiden kokeman arvostuksen kasvu, osaamispotentiaalin parempi hyödyntäminen, päätöksenteon nopeutuminen ja proaktiivisen työnteon ja kehittymisen kulttuurin vahvistuminen. Parhaimmillaan esihenkilöille jää myös enemmän aikaa kokonaiskuvan johtamiselle, kun johdettavien ongelmien ratkominen ei työllistä entiseen tapaan.

Luonnossa valoa on taas päivä päivältä enemmän ja innokkaimmat puutarhurit suunnittelevat jo tulevan satokauden kasvimaitaan. Millaiset työmaan eliksiirit teillä otetaan käyttöön tänä keväänä?

Laura Sundell on sertifioitu business coach ja valmentaja, joka tukee ihmisten kehittymistä, hyvinvointia ja tuloksia coachauksen ja valmentavan työkulttuurin vahvistamisen avulla. Sundell on koulutukseltaan diplomi-insinööri sekä ammatillinen opettaja ja hänellä on monipuolinen kokemus esihenkilö-, projektipäällikkö-, asiantuntija- ja koulutustehtävistä. Sundell työskentelee omassa yrityksessään Laura Sundell Coaching, joka tarjoaa yksilö-, ryhmä- ja tiimicoachauspalveluja organisaatioille.

Tämä kirjoitus julkaistiin alunperin Kollega.fi-verkkolehdessä 19.1.2022.