Sisäisen motivaation tueksi

10.09.2021

Itseohjautuvuusteorian mukaan sisäinen motivaatio rakentuu autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksista. Näiden kolmen psykologisen perustarpeen vaaliminen työpaikoilla näkyy sekä hyvinvoinnissa että tuloksissa. Siinä missä ulkoinen motivaatio syntyy palkkioiden toivosta ja rangaistusten välttelystä, sisäisesti motivoituessamme innostumme tekemisestä itsestään. Tutkimusten mukaan sisäisellä motivoitumisella on myönteisiä vaikutuksia niin päivittäiseen kuin pitkäkestoiseenkin hyvinvointiin sekä kasvuun, kehitykseen ja tuloksiin.

Oma tulokulmani sisäisen motivaation tukemiseen on coachauksen ja valmentavan johtamis- ja työotteen lisääminen työpaikoilla. Kun on itsekin saanut olla coachattavana, ymmärtää sen voiman ja haluaa samaa muillekin. Minulle valmentavasta johtamisesta ja vuorovaikutuksesta syntynyt fiilis on ollut samaan aikaan levollinen ja innostunut. Levollisuus tuntuu rauhana ja luottamuksena siihen, että osaan ja minua arvostetaan. Levollisuuteen liittyy myös hallinnan tunteen vahvistuminen, kun asia alkaa jäsentyä keskustelun myötä. Ja innostus kumpuaa ratkaisuvaihtoehtojen oivaltamisesta ja etenemisestä kohti tavoitetta.

Valmentavaa asennetta voi soveltaa lähes kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Asenne on sakea sekoitus läsnäoloa, kuuntelua, aitoa kiinnostusta ja luottamusta siihen, että toisella on kyky löytää sopivat ratkaisut. Kun kohtaamiseen malttaa tietoisesti pysähtyä, tuntee keskustelukumppani olonsa arvostetuksi, hyväksytyksi ja luotetuksi. Ollaan yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden kokemuksen äärellä.

Coachaavan keskustelun tyypilliset elementit - tavoitteen määrittely, vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien etsiminen ja löytäminen, vahvuuksien päälle rakentaminen, realistisen pystyvyysuskon valaminen ja toimenpiteiden konkretisointi - ovat omiaan vahvistamaan omaehtoisuuden ja kyvykkyyden kokemuksia.