Neljä vinkkiä itsensä johtamiseen

01.02.2024

Tuntuuko, että sinulla on suunta hukassa? Valuuko työaikasi vääriin asioihin? Oletko työpäivän jälkeen aivan poikki? Itsensä johtaminen on oman toiminnan ohjaamista ja kehittämistä siten, että voi hyvin ja saavuttaa tavoittelemiaan asioita. Keinoja parantaa itsensä johtamista ovat esimerkiksi tavoitteiden asettaminen itselle, ajankäytön suunnittelu ja hyvän vireen ylläpito. Itsetuntemuksen lisääminen ja omien ajattelu- ja toimintamallien tunnistaminen tukevat onnistumista.

Unelmoi ja priorisoi

Jotta voimme saavuttaa tavoitteita, ne tulee ensin tunnistaa ja määritellä. Vuoden alku on luonteva ajankohta pysähtyä tavoitteiden ja unelmien ääreen sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä.

Työpaikoilla määritellään tyypillisesti tavoitteita alkavalle vuodelle. Mitä haluamme tiiminä saavuttaa? Miten mittaamme edistymistä? Milloin ensimmäinen vaihe on valmis? Miksi tavoite on tärkeä? Tavoitteiden määrittely on myös priorisointia: näihin asioihin valitsemme panostaa. Samaan aikaan on hyödyllistä valita myös asioita, joista luovutaan tai joiden tekemistä vähennetään.

Tavoitteita ja unelmia kannattaa pohtia paitsi töissä, myös elämässä ylipäänsä. Mitä toivon elämältäni viiden vuoden kuluttua? Entä kuuden kuukauden päästä? Mikä minulle on tärkeää? Millaista työtä teen? Miten vietän vapaa-aikaani? Keitä ihmisiä elämässäni on? Unelmiaan voi esimerkiksi visualisoida unelmakartaksi tai kirjoittaa tarinaksi.

Suunnittele ja ennakoi

Kun suunta on selvillä, voimme suunnitella toimenpiteitä ja ajankäyttöä. Kalenteri toimii keskeisenä työkaluna ajankäytön suunnittelussa ja priorisoinnin on tarkoitus näkyä kalenterissa: tärkeille asioille varataan riittävästi aikaa.

Kalenteroinnissa suosittelen katsomaan tulevaisuudesta kohti nykyhetkeä. Minkä tulee esimerkiksi olla valmiina töissä kahden kuukauden kuluttua? Mitä teen asian eteen kunkin tulevan viikon aikana? Kuinka paljon aikaa tarvitsen näille tehtäville?

Kannattaa myös miettiä, missä vaiheessa päivää ja viikkoa ovat otollisimmat ajat tehokkaalle työnteolle. Ja miten vaalia työrauhaa näinä aikoina. Jos esimerkiksi olet aamulla parhaimmillasi, voitko valita jo edellisenä päivänä tietyn tehtävän, ottaa materiaalit valmiiksi esille ja pitää viestikanavat suljettuina ensimmäisen työtunnin ajan? Näin työskentelet aamulla tehokkaasti valitsemasi tehtävän parissa.

Toteuta

Aina hyväkään suunnitelma ei johda onnistuneeseen toteutukseen. Jos esimerkiksi tärkeimmille tehtäville ei tunnu löytyvän aikaa, voivat syyt olla monenlaisia. Ehkä ratkaisevaa on liika työkuorma, jonka priorisoinnista on keskusteltava esihenkilön kanssa uudestaan. Taustalta voi löytyä myös jokin omaa toimintaa ohjaava uskomus, kuten "tehokas työntekijä vastaa aina viesteihin heti". Joissain työtehtävissä uskomus saattaa olla totta, mutta monen kohdalla tehokkaampaa olisi keskittyä välillä ilman keskeytyksiä.

Omien ajattelu- ja toimintamallien tunnistaminen auttaa itsensä johtamisessa. Millaiset ajattelumallit ohjaavat toimintaani? Edistääkö vai haittaako ajatteluni tavoitteiden saavuttamista? Millainen ajattelu ja toiminta auttaa minua eteenpäin?

Toimeen tarttumista ja keskittymistä voi helpottaa niinkutsutun pomodoro-menetelmän avulla. Siinä keskitytään kerrallaan tiettyyn tehtävään 25 minuutin ajan, minkä jälkeen pidetään viiden minuutin tauko. Menetelmä muistuttaa paitsi keskittymisen, myös taukojen merkityksestä. Työstä irrottautuminen ja palautuminen on tärkeää sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen että laadukkaiden tulosten kannalta.

Reflektoi

Itsensä johtamisessa kehitytään askel ja kokeilu kerrallaan. Aika ajoin on hyödyllistä reflektoida saatuja onnistumisia ja oppeja. Voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä olen tehnyt uudella tavalla viimeisen kuukauden aikana? Mitä olen oppinut kokeilun myötä? Miten päätän toimia jatkossa?

Itsensä johtamisessa avaimet onnistumiseen ovat meillä itsellämme. Läheisten, työkavereiden, esihenkilön tai vaikkapa ulkopuolisen coachin tukea kannattaa myös hyödyntää tarpeen mukaan. Ajatusten jakamisesta ja keskusteluista saattaa saada uusia oivalluksia, vertaistukea tai myönteistä tilivelvollisuutta suunnitelman toteuttamiseksi.

Vinkki arkeen: Valitse tästä kolumnista yksi konkreettinen ja sinua kiinnostava asia, jota lähdet kokeilemaan jo tänään. Pienistäkin muutoksista voi kehkeytyä ajan myötä isoja tuloksia.

Tämä teksti on julkaisu alunperin Kollega.fi -verkkolehdessä 10.1.2024