Jos sulla olisi enemmän aikaa, saisitko enemmän aikaan?

04.11.2021

Kärsitkö kiireestä? Tuntuuko, ettei aika riitä oikeisiin töihin? Turhauttaako työpäivän pirstaleisuus? Kiireessä fokus saattaa kadota ja työpäivistä tulee hetkessä elämistä tai lyhytnäköistä selviytymistä. Palaverien lomassa ja välissä hoidetaan akuutit asiat, mutta tärkeiden, isompien kokonaisuuksien edistäminen siirtyy päivästä, viikosta ja ehkä kuukaudestakin toiseen. Tai työpäivät venyvät, päätä särkee ja väsyttää. Kiireestä tulee helposti mantra, jota toistetaan ilman aitoa pyrkimystä muutokseen.

Ihan aluksi kysy itseltäsi: haluatko muutosta? 

Muutos edellyttää sen tiedostamista, että haluaa tilanteen muuttuvan ja on valmis toimimaan muutoksen eteen. Arkiset ajattelu- ja toimintamallit ovat juurtuneet vuosien saatossa syvälle. Niin ikään uskomukset tai ajatusvääristymät kuten "arvoni mitataan suoritusteni kautta", "muiden tarpeet menevät aina omieni edelle" tai "en pysty keskittymään" rajoittavat monesti kykyämme nähdä mahdollisuuksia erilaiseen. Muutos vaatii pysähtymistä, pohdintaa ja toimintaa.

Business coach tukee itsetuntemuksen vahvistumista, ratkaisujen löytämistä ja muutoksen toteuttamista työelämäyhteydessä. Haasteet ajankäytössä, organisoinnissa, omassa johtamistyylissä tai vaikkapa tavoitteiden selkeydessä ovat tyypillisiä esimerkkejä coaching-prosesseissa käsiteltävistä aiheista. Ja coaching tukeekin kehittymistä ja kasvua nimenomaan prosessina. Muutosta on harvoin realistista aikaansaada yhden innostavan luennon tai koulutuspäivän perusteella, vaan se vaatii omien oivallusten syntymistä, myönteistä tilivelvollisuutta, pystyvyysuskon vahvistusta matkan varrella ja tarvittaessa tavoitteenkin kirkastamista uudelleen.

Coachingissa ensin määritellään tavoite

Coachingissa tavoitteen määrittely on kaiken perusta ja lähtökohta. Tavoitteellisuus tuo prosessiin fokusta, napakkuutta ja tehokkuutta. Hyvä tavoite vie asioita kokonaisuuden kannalta oikeaan suuntaan sekä innostaa ja motivoi. Se on myös riittävän täsmällinen, mielellään aikaan sidottu, mitattavissa ja saavutettavissa. Jos tavoite jää epämääräiseksi, on lopputulema yleensä hähmäinen sekin - tämä on tunnistettavissa niin keskustelujen, palaverien, projektien tai melkeinpä minkä tahansa tekemisen suhteen. Liikkeelle on helppo lähteä vauhdilla, mutta ilman selkeää tavoitetta toiminta muuttuu herkästi päämäärättömäksi sinkoiluksi tai jumittuu epäolennaisuuksiin. Ajankäyttöön liittyen tavoitteena voi olla esimerkiksi kaaoottisesta kalenterista kumpuava "keskeisten tavoitteiden kirkastaminen ja töiden organisointi" tai hallinnantunteen puuttumisen ongelmasta johdettu "priorisointikyvyn kehittäminen".

Coach on oivalluttaja, joka auttaa löytämään ratkaisuja

Kun tavoite on määritelty, kartoitetaan tyypillisesti vallitsevaa tilannetta, mahdollisia ratkaisuja ja toimeenpanoa. Keskustelut etenevät pitkälti avointen kysymysten kautta ja tapaamisten väliin sovitaan pohdinta- tai toimeenpanotehtäviä. Kun itselleen havainnollistaa nykytilanteen ajankäytön ja esteet, jotka parhaillaan ovat tavoitetilanteen tiellä, ovat ensimmäiset oivallukset todennäköisesti jo syntyneet. Coachingissa tavoitetta tukevien mahdollisuuksien ja ratkaisujen etsiminen ja löytäminen on keskeistä. Uusia oivalluksia syntyy ehkä silloin, kun ohimennen mainitun huomion ei annetakaan lipua eetteriin, vaan coach kysyy asiasta lisää. Tai kun coachattavaa ohjataan katsomaan asiaa lintuperspektiivistä tai toisen henkilön silmin. Tai kun pääsee kuvailemaan tavoiteltua tulevaisuutta ja oivaltaa, millaisten askelten kautta sinne on mahdollista edetä.

Muutokset vaativat paitsi suunnittelua, myös toimeenpanoa ja sitkeyttä jatkaa uutta toimintatapaa ja sen kehittämistä edelleen. Coachauskeskustelu päättyykin usein toimeenpanoa tukeviin kysymyksiin - "mitä aiot tehdä tavoitteen saavuttamiseksi heti huomenna?", "miten varmistat toimenpiteen toteutumisen?" jne. - ja välitehtävään. Ja seuraavan tapaamisen alussa coachattava pääsee raportoimaan etenemisestään.

Mihin sinä haluat muutosta? 

Tämä kirjoitus julkaistiin alunperin Reframed-blogissa 3.11.2021.