Coaching muutoksen tukena

08.08.2022

Millaisin fiiliksin kuljet kohti syksyä? Mitä uutta on ehkä luvassa? Tai mihin kaipaat kehitystä tai muutosta? Elokuu merkitsee monelle töihin tai kouluun paluuta. Lapsena koulun ja harrastusten aloittaminen elokuussa tuntui kutkuttavalta mahdollisuudelta johonkin uuteen ja innostavaan. Ja aikuisenakin alkusyksystä olen usein kokenut fiilikset erityisen hyviksi. Työkaverit, tiimiläiset, asiakkaat, arki, uudet haasteet tai projektit on ollut kiva kohdata energisenä valon ja loman jäljiltä. Toki joukkoon on mahtunut harmaampiakin vuosia, jolloin töihinpaluu on yhdistynyt lähinnä mielikuviin ratkaisemattomista ongelmista tai epävarmuuteen tulevista haasteista.

Alkusyksyn energiaa kannattaa valjastaa myös itsen tai tiimin kehittämiseen. Ja toisaalta haljummankin olotilan voi nähdä herätteenä muutokseen.

Mikä muuttuu tai minkä haluat muuttuvan?

Coachingista haetaan usein tukea, kun jotain on muuttumassa tai johonkin halutaan muutosta.

Esimerkiksi rooli esihenkilönä tai tiiminvetäjänä on uusi. Roolin haltuunottoon voi liittyä uutta ihmisten johtamisessa, epävarmuutta tai jännitteitä, joita on arvokasta päästä ja pysähtyä pohtimaan. Käsiteltäviä kysymyksiä ovat esim. Millaisia käytäntöjä luon arjen johtamistyöhön? Miten rakennan hyvää keskusteluyhteyttä tiimiläisten kanssa? Mitkä ovat vahvuuteni ja miten ymmärrän ihmisten erilaisuutta? Miten osoitan luottamusta? Jne.

Toinen esimerkki voisi olla henkilöstön luotsaaminen läpi organisaatio- tai toimintatapamuutoksen. Miten varmistan omat voimavarani nähdä ja osoittaa valoa muutostunnelin päässä? Miten huomioin tiimiläisten erilaisen rytmin ja suhtautumisen muutoksen eri vaiheissa? Miten pidän porukan mukana, perustelen muutoksen tarpeellisuutta ja hälvennän porukan pelkoja? Jne.

Kolmannessa esimerkkitilanteessa projektissa kompuroidaan ja muutosta tarvitaan, jotta tiimin motivaatio ja työn sujuvuus paranevat. Millainen on nykytilanne? Mikä on se muutos, joka halutaan aikaansaada? Millaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on? Mitä lähdetään kokeilemaan ensin? Jne.

Coaching on tavoitteellinen prosessi

Suomen Coaching-Yhdistys määrittelee coachingin tavoitteelliseksi prosessiksi, jossa coach auttaa asiakasta asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita kysymällä, kuuntelemalla, haastamalla rajoittavia uskomuksia ja auttamalla asiakasta tarkastelemaan eri vaihtoehtoja. Prosessiin kuuluu yleensä sekä coaching-keskusteluja että asiakkaan pohdintaa ja työskentelyä tapaamisten välissä.

Coachausta on mahdollista saada yksilönä, tiiminä tai ryhmässä, ja prosessi kestää tyypillisesti tilanteesta ja sovitusta riippuen muutamasta kuukaudesta vuoteen, mahdollisesti pidempäänkin. Ryhmissä saa sekä coachausta omaan tavoitteeseen että vertaistukea, pääsee sparraamaan muita, oppimaan muiden kokemuksista ja oivalluksista sekä verkostoitumaan.