en

Matkallesi kohti hyvinvointia ja tuloksia

Matkalippu yhdelle tai ryhmälle

Coaching-prosessi tukee kehittymis- tai muutosmatkaa työelämän erilaisissa tilanteissa. Saat tukea esimerkiksi uuden työroolin haltuunottoon, toiminnan kehittämiseen, johtamistyöhön tai vaikkapa suunnan selkeyttämiseen.

Esimerkki yksilöcoaching-prosessista:

 • Aloitus- ja lopetuskeskustelut (á 45 min), joissa coachattavan ja coachin lisäksi mukana esihenkilö tai muu tilaajan edustaja.
 • 4 coaching-keskustelua (á 1,5 h) yhdessä sovitulla aikataululla.
 • Välitehtäviä.
 • Mahdollisuuden WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysin käsittelyyn yhdellä coaching-kerroista.

Tapaamiset järjestetään etäyhteyksin tai erikseen sovittaessa läsnä asiakkaan tiloissa.

Esimerkki ryhmäcoaching-prosessista (3-6 hengelle) sisältää:

 • Aloitus- ja lopetuskeskustelut (á 45 min) tilaajan edustajan kanssa.
 • Coachin ennakkopuhelun jokaisen osallistujan kanssa (á 30 min).
 • 3 ryhmäcoaching-tapaamista (á 3 h) yhdessä sovitulla aikataululla.
 • Ennakko- ja välitehtävät.

Tapaamiset järjestetään etäyhteyksin tai läsnä asiakkaan tiloissa.

Eväitä valmentavaan johtamiseen

Valmentavasta johtamisesta puhutaan paljon, eikä ihme. Coachaavalla tyylillä tuet johdettaviesi motivoitumista, itseohjautuvuutta, arvostuksen kokemusta ja potentiaalin hyödyntämistä. Tällä reseptillä syntyy sekä hyvinvointia että tuloksia.

Valmentavan johtamisen eväät kootaan coachaavan asenteen, taitojen ja työkalujen opeista ja harjoituksista. Lisämaustetta tuo itsetuntemuksen ja ihmisten erilaisuuden käsittely. Ja kattaus toteutetaan arjen tilanteita ja tarpeita konkretisoiden.

Kokoa ryhmä johtajia, esihenkilöitä, tiiminvetäjiä, projektipäälliköitä jne. kehittymään yhdessä valmentavassa johtamisessa.

Esimerkki valmentavan johtamisen koulutuspaketista (8-20 hengen ryhmälle):

 • Neljä osallistavaa ja vuorovaikutteista puolen päivän sessiota:
 1. Valmentava asenne, taidot (3 h)
 2. Coaching-työkaluja (3 h)
 3. Itsetuntemus ja ihmisten erilaisuus (3 h)
 4. Arjen tilanteet ja yhteiset käytännöt (3 h)
 • Ennakko- ja välitehtäviä, vertaisharjoittelua.

Koulutus järjestetään läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. 

Tiimin työpajatarjotin


Tiimissä työskentely on antoisaa, tuloksellista ja toisinaan haastavaakin. Tiimin työpajatarjottimelle on koottu esimerkkejä teemoista, joita uuden tai pidempäänkin yhdessä toimineen tiimin on hyödyllistä käsitellä yhdessä.

Mikä seuraavista vastaa teidän tiiminne tarpeisiin parhaiten?

Esimerkkejä tiimityöpajoista (á 3 h):

 • Vahvistetaan luottamusta! Luottamus on tiimin toimivuuden kannalta tärkeää. Yksi konkreettinen keino vahvistaa luottamusta on tutustua tiimiläisten kesken paremmin. Tässä työpajassa pohditaan luontaisia toimintatapoja, erilaisuutta ja vahvuuksia. Työpajan jälkeen ymmärrät paremmin sekä itseäsi että muita.
 • Pelisäännöt pakettiin! Hyvinvoivassa ja tuloksekkaassa tiimissä keskustellaan ja sovitaan esimerkiksi yhteisistä tavoista toimia. Työskentelyssä hyödynnetään coachingin ja fasilitoinnin menetelmiä. Työpajasta tiimi saa mukaansa porukalla työstämänsä pelisäännöt. 
 • Valitse täytteet! Työpajan aihe sovitaan etukäteen tiiminne tarpeen ja tilanteen pohjalta. Työpajan työskentelytavat suunnitellaan tilanteeseen sopiviksi.

Työpajat järjestetään läsnä asiakkaan tiloissa, etänä tai hybridinä. 


Nämä matka- ja eväspaketit ovat esimerkkejä - sovitaan paketista tai suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeeseenne sopiva toteutus. Lisätietoa muista palveluista.